NATURAL GAS INDUSTRY (Monthly Issued, Started in 1981) ISSN 1000-0976
CN 51-1179/TE
Competent Organization: China National Petroleum Corporation Organizers: Sichuan Petroleum Administration Bureau PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. Editing and publishing by: Natural Gas Industry Journal Agency
Address: No.3,Sec.1,Fuqing Rd.,Chengdu,Sichuan 610051,P.R.China
Tel: +86(28)86013013
Fax: +86(28)86012716
E-mail: trqgy@trqgy.cn
 • Natural gas industry 2017, Vol.37  No.5 Published: 25 May 2017
 • 2017 Vol. 37 (5): 0- [Abstract]( 1 ) [PDF 12176KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
 • Evolution characteristic of gypsum-salt rocks of the upper member of Oligocene Lower Ganchaigou Fm in the Shizigou area, western Qaidam Basin
  2017 Vol. 37 (5): 1-9 [Abstract]( 14 ) [PDF 6203KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Yi Dinghong, Wang Jiangong, Shi Yajun, Sun Xiujian, Ma Xinmin, Wang Peng & Li Yanli
 • Hydrocarbon preservation conditions in Mesozoic–Paleozoic marine strata in the South Yellow Sea Basin
  2017 Vol. 37 (5): 10-19 [Abstract]( 4 ) [PDF 3342KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Liang Jie, Zhang Penghui, Chen Jianwen, Gong Jianming & Yuan Yong
 • Comprehensive prediction of shale gas sweet spots based on geophysical properties: A case study of the Lower Silurian Longmaxi Fm in Changning block, Sichuan Basin
  2017 Vol. 37 (5): 20-30 [Abstract]( 4 ) [PDF 25005KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Chen Sheng, Zhao Wenzhi, Ouyang Yonglin, Zeng Qingcai, Yang Qing2Hou Huaxing, Gai Shaohua, Bao Shihai, Li Xinyu, Zhang Lianqun & Chang Xin
 • Fracture imaging of the surface based microseismic monitoring in shale gas fracking: Methods and application
  2017 Vol. 37 (5): 31-37 [Abstract]( 3 ) [PDF 9200KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Yang Ruizhao, Li Dewei, Pang Hailing, Ma Tianxiang, Cheng Jinlang & Meng Lingbin
 • Major factors influencing the formation of natural gas hydrates in porous media
  2017 Vol. 37 (5): 38-45 [Abstract]( 21 ) [PDF 733KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Khlebnikov V.N., Antonov S.V., Mishin A.S., Liang Meng, Khamidullina I.V.,Zobov P.M., Likhacheva N.V. & Gushchin P.A.
 • GA–SVM based study on natural gas hydrate phase equilibrium
  2017 Vol. 37 (5): 46-52 [Abstract]( 5 ) [PDF 717KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Ma Guiyang, Gong Qingjun, Pan Zhen, Liu Peisheng & Li Cunlei
 • Prospect of shale gas recovery enhancement by oxidation-induced rock burst
  2017 Vol. 37 (5): 53-61 [Abstract]( 5 ) [PDF 2932KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  You Lijun, Kang Yili, Chen Qiang, Fang Chaohe & Yang Pengfei
 • Vibration characteristics of casing string under the exciting force of an electric vibrator
  2017 Vol. 37 (5): 62-67 [Abstract]( 4 ) [PDF 881KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Yin Yiyong, Su Yinao & Wang Zhaohui
 • Development of gas-tight threads based on API round threads and its evaluation
  2017 Vol. 37 (5): 68-75 [Abstract]( 3 ) [PDF 239KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zhang Yongqiang, Liu li, Lu Jinfu, Yin Zhifu, Wang Ke, Liu Jie & Tuo Chuan
 • Optimization of gas-tight thread connectors on injection–production strings in underground gas storage wells
  2017 Vol. 37 (5): 76-80 [Abstract]( 3 ) [PDF 755KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Wang Jianjun, Sun Jianhua, Xue Chengwen, Han Jun, Zhang Guohong & Wang Rui
 • BOG zero emission technology in the process of tank cooling in LNG terminals
  2017 Vol. 37 (5): 81-87 [Abstract]( 12 ) [PDF 1244KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Kong Linghai, Li Wenfeng, Deng Wenyuan & Tong Wenlong
 • Floating DMR LNG-FPSO process with high efficiency and good offshore adaptability
  2017 Vol. 37 (5): 88-96 [Abstract]( 2 ) [PDF 2212KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Chang Xueyu, Zhu Jianlu, Li Yuxing, Chen Jie & Zeng Weiping
 • Factors influencing the viscosity of natural gas hydrate slurry with wax crystal
  2017 Vol. 37 (5): 97-105 [Abstract]( 3 ) [PDF 1428KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Shi Bohui, Chai Shuai, Liu Yang, Ding Lin, Song Shangfei, Wu Haihao & Gong Jing
 • Risk analysis and a safety control system of the injection–production project in the Suqiao underground gas storage group, North China
  2017 Vol. 37 (5): 106-112 [Abstract]( 3 ) [PDF 2465KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Ding Jiandong, Yang Yongxiang, Ding Yiran, Liu Liangwen, Pan Zhong & Rong Wei
 • Risk analysis of natural gas imports in China from the perspective of supply chain
  2017 Vol. 37 (5): 113-118 [Abstract]( 3 ) [PDF 1414KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Dong Xiucheng & Kong Zhaoyang
 • Energy efficiency simulation of the process of gas hydrate exploitation from flue gas in an electric power plant
  2017 Vol. 37 (5): 119-125 [Abstract]( 5 ) [PDF 1247KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Fan Shuanshi, Wang Xi, Lang Xuemei & Wang Yanhong
 • Joint exploration and development: A self-salvation road to sustainable development of unconventional oil and gas resources
  2017 Vol. 37 (5): 126-140 [Abstract]( 12 ) [PDF 1437KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zheng Lihui, Wei Panfeng, Zhang Zheng, Nie Shuaishuai, Lou Xuanqing, Cui Kexin & Fu Yuwei