NATURAL GAS INDUSTRY
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Factors influencing the biogenic gas production of low rank coal beds in the Jiergalangtu sag, Erlian Basin
Chen Hao, Qin Yong, Deng Ze, Geng Meng, Li Guizhong, Sang Guangjie & Xia Daping
(1.China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221116, China; 2. PetroChina Research Institute of
Petroleum Exploration and Development, Langfang, Hebei 065007, China; 3.PetroChina Huabei Oilfield Company,
Renqiu, Hebei 062552, China; 4. Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000,China)